1 2 3 4 5

Protecția datelor personale

  STIMAȚI CLIENȚI,   Subscrisa, LARIANA S.R.L., persoană juridică cu sediul în str. Ighișului, nr. 3A, cod poștal 551120, Mediaș, județul Sibiu, având CUI: (RO) 7286571, număr de ordine în Registrul Comerțului: J 32/274/17.04.1995, reprezentată legal prin Dl...